Îngrijirea instrumentarului medica

Îngrijirea instrumentarului medical

Ecolab asigură soluţii simple si echilibrate pentru fiecare etapă a ciclului de reprocesare a instrumentarului medical, inclusiv curăţarea manuală şi automată a acestuia. Utilizând ingredientele noastre active -  marcă înregistrată PerOxyBalance® şi Glucoprotamin®, produsele noastre oferă:

  • O foarte bună compatibilitate cu toate materiale, ceea ce înseamnă economisirea timpului pentru sortarea instrumentarului, costuri mai scăzute de înlocuire, şi mai puţine produse de comandat şi depozitat;

  • Curăţare şi dezinfecţie cu acţiune rapidă, reducând timpii ciclurilor de curăţare;

  • Biodegradabilitate sau neutralitatea pH-ului pentru siguranţa utilizatorului şi a mediului.

Back to Top