Revizia Fişelor cu date de securitate conform REACH

Revizia Fişelor cu date de securitate create conform Anexei II a Regulamentului Comisiei (EU) (Nr. 453/2010), din 20 Mai 2010, care amendează Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Începând cu data de 1 Decembrie 2010 toate fişele cu date de securitate (FDS), noi sau revizuite, trebuie elaborate conform ultimelor cerinţe legale specificate în Regulamentul Comisiei (EU) (Nr. 453/2010), din 20 Mai 2010, care amendează Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 (REACH). Toate modificările / adăugirile la fiecare secţiune vor fi realizate în noul format.

În cadrul celor 16 secţiuni (titluri) obligatorii, vom avea 64 secţiuni şi subsecţiuni obligatorii în FDS. Unele secţiuni vor conţine aceeaşi informaţie, însă vor exista mai multe subsecţiuni în care datele vor fi afişate.

De la 1 decembrie 2010, fişele cu date de securitate (FDS) trebuie create conform noului format, aşa cum este descris în legislaţia europeană, Regulamentul nr. 453/2010 din 20 mai 2010. FDS care care au fost create înainte de această dată şi nu necesită modificări trebuie să respecte cerinţele Regulamentului REACh, nr. 1907/2006. Acest format „vechi” poate fi utilizat până la data de 1 decembrie 2012, aşa cum este menţionat în legislaţia sus-menţionată. De la acea dată singurele fişe cu date de securitate valabile sunt cele create conform formatului nou.

Ce este nou?

Secţiunea 2: Identificarea pericolelor
În versiunea precedentă a legislaţiei REACH (din iunie 2007), clasificarea produsului a fost mutată din secţiunea 3 în secţiunea 2. În aceste noi cerinţe, elementele de etichetare vor apărea de asemenea în această secţiune (secţiunea 2.2). În forma precedentă aceste informaţii se aflau în secţiunea 15. În această secţiune apar simbolurile periculoase şi frazele de Risc şi Securitate.

Secţiunea 14: Informaţii referitoare la transport
Conform Anexei II revizia 1.7 sub secţiuni sunt obligatorii pentru cele 4 căi de transport. În trecut furnizorul fişei cu date de securitate era liber să informeze clientul despre rutele de transport pe care le considera importante. Acum toate rutele trebuie menţionate.
La fel ca IMDG, IATA va fi furnizată numai în limba engleză.

Secţiunea 15: Informaţii de reglementare
În trecut, etichetarea produsului era menţionată în secţiunea 15, alături de legislaţia locală.
Datele despre etichetare au fost mutate în secţiunea 2 şi toate informaţiile despre legislaţia locală şi alte informaţii despre legislaţie trebuie menţionate în această secţiune. De asemenea declaraţia ingredientelor conform Regulamentului privind Detergenţii (anterior în secţiunea 3) va apărea în această secţiune.

Deoarece această modificare legislativă este considerată o modificare majoră, toate numerele versiunilor pornesc din nou de la 1.

Odată cu implantarea REACH – conform fişelor cu date de securitate ale UE există o bază de date solidă pentru aplicarea substanţelor periculoase disponibile.

Cu toate acestea există şi un dezavantaj - fişele tehnice de securitate vor fi semnificativ mai lungi din cauza acestor modificări. Dacă până în prezent 4 - 5 pagini A4 au fost suficiente, noile fişe de securitate au între 10 şi 15 pagini.

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: products.ro(at)ecolab.comBack to Top