1. Generalităţi

Ecolab respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează website-ul nostru. Dorim să vă informăm pe această cale asupra naturii datelor pe care Ecolab le colectează şi modul în care sunt utilizate. Vă vom arăta cum puteţi verifica corectitudinea acestor informaţii şi ce puteţi face pentru ştergerea acestor date de către Ecolab. Datele sunt colectate, procesate şi utilizate în conformitate cu legislaţia română. Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne conforma acestor cerinţe legale.

Această Declaraţie de Confidenţialitate nu se aplică website-urilor accesibile prin legăturile (link-urile) prezente pe paginile de web ale Ecolab.

2. Colectarea, utilizarea şi procesarea informaţiilor personale

Noi colectăm datele legate de o persoană anume în scopuri de procesare şi utilizare numai dacă decideţi să introduceţi personal aceste date sau vă daţi consimţământul explicit. Făcând aceasta, acceptaţi următorii termeni de utilizare.

Atunci când vizitaţi pagina noastră de web, anumite informaţii sunt automat stocate în serverele noastre în scopul administrării sistemului sau în scopuri statistice sau de protecţie a datelor. Aceste informaţii constau în: numele furnizorului dumneavoastră de Internet, în unele cazuri adresa dumneavoastră IP, versiunea programului de navigare, sistemul de operare al computerului utilizat pentru accesarea paginii noastre de web, website-ul utilizat pentru a ne vizita, website-urile pe care le vizitaţi prin pagina noastră şi, dacă e cazul, termenii de căutare pe care i-aţi utilizat pentru a găsi site-ul nostru. În funcţie de circumstanţe, aceste date ne permit să tragem concluzii despre anumiţi vizitatori ai paginii noastre de web. Cu toate acestea, nu sunt utilizate informaţiile legate de persoane obţinute în acest context. Aceste date sunt utilizate numai după ce au fost făcute anonime. Dacă Ecolab transferă date către un furnizor de servicii extern, se vor lua măsuri tehnice şi organizaţionale care vor garanta că transmiterea lor se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor.

Unele servicii pot necesita înregistrarea. Atunci când vă înregistraţi la noi, s-ar putea să fie necesară completarea unor câmpuri (unele obligatorii, altele opţionale) şi, de asemenea, alegerea unui nume de utilizator şi a unei parole. În aceste situaţii, dacă alegeţi să nu precizaţi anumite date pe care le solicităm, este posibil să nu obţineţi accesul la serviciile respective şi nici răspunsurile noastre la solicitările dumneavoastră.

Dacă ne furnizaţi în mod voluntar datele personale, nu le vom utiliza, procesa sau transfera în afara limitelor definite prin reglementări sau definite de dumneavoastră prin declaraţia de consimţământ. Mai mult, vom transfera datele dumneavoastră numai dacă suntem obligaţi prin lege sau hotărâre judecătorească.

Orice modificări ale acestei Declaraţii de Confidenţialitate vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informaţi oricând asupra tipului de date pe care le păstrăm, cum le colectăm şi cum utilizăm aceste date.

3. Securitatea datelor
Ecolab va păstra datele dumneavoastră în mod sigur şi, de aceea, va lua toate măsurile de precauţie pentru a le proteja împotriva pierderii, utilizării abuzive sau a alterării lor. Partenerii contractuali ai Ecolab care au acces la datele dumneavoastră, pentru a furniza servicii către dumneavoastră din partea Ecolab, sunt obligaţi prin contracte să păstreze confidenţialitatea datelor şi nu le pot utiliza în nici un alt scop. În unele cazuri este necesar să transferăm cererile dumneavoastră către companii afiliate grupului Ecolab. Şi în aceste cazuri datele vor fi tratate în mod confidenţial.

4. Informaţiile personale ale Copiilor
Ecolab nu doreşte să colecteze date ale copiilor sub 14 ani. Acolo unde e necesar, Ecolab va atrage atenţia în mod expres copiilor, într-un mod corespunzător, astfel încât aceştia să nu trimită date personale către Ecolab. În cazul în care părinţii sau tutorii descoperă că minorii aflaţi în grija lor au făcut disponibile date personale către Ecolab, vă solicităm să ne contactaţi la adresa de mai jos (vezi Secţiunea 6 mai jos), pentru a elimina aceste date. Vom face în aşa fel încât aceste informaţii vor fi şterse fără întârziere.

5. "Cookies"
Pentru a facilita utilizarea website-ului nostru, noi folosim "cookies". Cookies sunt unităţi mici de date stocate temporar pe hard disk-ul computerului dumneavoastră de către browser-ul dumneavoastră,  pentru utilizarea site-ului nostru. Informaţiile conţinute în „cookies” servesc, de exemplu, pentru controlul sesiunii, în particular pentru îmbunătăţirea navigaţiei, şi permit obţinerea unui nivel ridicat de uşurinţă în utilizarea unei pagini de Internet. „Cookies” pe care le utilizăm nu păstrează nici un fel de date personale. Majoritatea browser-elor de web acceptă automat aceste „cookies”. Puteţi evita aceasta prin schimbarea setărilor browser-ului dumneavoastră. Puteţi şterge aceste „cookies” stocate în PC-ul dumneavoastră, în orice moment, prin ştergerea fişierelor temporare de Internet (Browser bar "Tools/Extras"-"Internet options").

6. Cerinţele şi întrebările dumneavoastră

A. Orice persoană care a furnizat date cu caracter personal are dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate. Cererea trebuie întocmită în formă scrisă, datată, semnată şi expediată pe adresa Iaşi, Strada Sfântul Lazăr 50, cod poştal 700049. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să-i fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Noi vom răspunde în termen de maxim 15 zile libere de la data primirii cererii.

B. Orice persoană care a furnizat date cu caracter personal poate să îşi exercite dreptul de intervenţie asupra datelor şi de a obţine astfel de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

(a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii române;

(b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii române;

(c)notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept solicitantul ne va înainta o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere se poate arăta dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Noi vom răspunde în termen de maxim 15 zile libere de la data primirii cererii.

C. Orice persoană care a furnizat date cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Orice persoană care a furnizat date cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În vederea exercitării dreptului de opoziţie, persoana vizată ne va înainta o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere se poate arăta dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Noi vom răspunde în termen de maxim 15 zile libere de la data primirii cererii.

Back to Top