Introducere
Acest website este furnizat de Ecolab România, Șos. Păcurari, nr. 138, Centrul de Afaceri "IDEO", et.2, Iaşi, România, de aici înainte numită “Ecolab". Informaţiile despre Ecolab, companiile afiliate şi terţe părţi, puse la dispoziţie pe acest website, au fost selectate cu deosebită grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta faptul că aceste informaţii sunt complete şi corecte. Referitor la secţiunea 4 de mai jos, Ecolab nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice greşeală existentă în conţinutul acestui website.

Prin accesarea acestui website acceptaţi fără restricţii sau limitări următorii Termeni de utilizare a acestui website pe care îi puteţi vizualiza sau tipări într-un fişier pdf.

ACEST WEBSITE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE AICI NU SUNT DESTINATE SAU APROBATE PENTRU UTILIZARE PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII SAU DE CĂTRE CETĂŢENII SAU REZIDENŢII S.U.A. PERSOANELE MENŢIONATE SUNT RUGATE SĂ CONTACTEZE WEBSITE-UL ECOLAB LOCAL SAU WEBSITE-URILE COMPANIILOR DIN S.U.A., AFILIATE GRUPULUI ECOLAB.

1. Legea drepturilor de autor
Paginile de pe site-ul nostru, inclusiv conţinutul şi structura acestuia, sunt protejate prin drepturi de autor. În mod particular orice reproducere, adaptare, traducere, păstrare şi procesare în alte medii, inclusiv păstrarea şi procesarea electronică, se bucură de protecţia dreptului de autor. Orice utilizare integrală sau parţială a acestora se poate face numai cu acordul scris obţinut, în prealabil, al Ecolab. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în special utilizarea textelor sau a unor părţi ale acestora sau a imaginilor (cu excepţia fotografiilor de presă ale Ecolab), necesită obţinerea prealabilă a acordului scris din partea Ecolab. Drepturile de difuzare şi reproducere sunt deţinute de Ecolab. Aceste drepturi sunt valabile în întregime şi atunci când imaginile sunt introduse automat sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă ale Ecolab pot fi utilizate numai în scopuri editoriale. Fotografiile de presă ale Ecolab care sunt reproduse şi/sau modificate electronic în scop editorial trebuie să poarte menţiunea drepturilor de autor: "© [Anul] Ecolab. Toate drepturile rezervate". Retipărirea este gratuită, însă solicităm o copie pentru informarea noastră.


2. Mărci înregistrate
Marca înregistrată “Ecolab”, sigla Ecolab şi toate numele de produse şi/sau imaginile produselor din aceste pagini sunt mărci înregistrate ale Ecolab Inc., ale companiilor afiliate sau ale companiilor asociate şi care au licenţă. Orice utilizare fără acordul prealabil scris al Ecolab a acestor mărci înregistrate este în mod expres interzisă şi constituie o violare a legii mărcilor, a legii drepturilor de autor, alte drepturi privind proprietatea intelectuală sau legea privind concurenţa neloială.

3. Declinarea responsabilităţii privind website-urile terţelor părţi
(a) Paginile de pe acest website pot conţine legături (link-uri) către alte website-uri care sunt administrate de terţe părţi şi al căror conţinut nu este cunoscut de către Ecolab. Ecolab nu face decât să faciliteze accesul către acele site-uri web şi nu îşi asumă nici o răspundere de nici un fel pentru conţinutul lor. Legăturile (link-urile) noastre către website-urile terţelor părţi sunt destinate numai să uşureze navigarea dumneavoastră pe Internet. Declaraţiile făcute pe acele pagini nu sunt şi declaraţiile noastre. Ne disociem în mod explicit de orice şi de toate conţinuturile oricăror şi al tuturor website-urilor terţelor părţi, care sunt conectate cu paginile website-ului nostru. În mod particular, nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice nerespectare a dispoziţiilor reglementate sau încălcare a drepturilor unor terţe părţi, făcute pe acele pagini.

(b) În cazul website-urilor către care Ecolab furnizează legături (link-uri), Ecolab nu are nici o responsabilitate pentru conţinutul acelor pagini, la fel ca şi pentru orice vânzare de produse oferită acolo şi pentru orice prelucrare a oricăror comenzi legate de ele.

(c) Ecolab nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice încălcare a dreptului de autor, a mărcii înregistrate sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau personală, care se produce pe o pagină accesată printr-o legătură (link).

(d) În cazul unei comenzi sau a oricărei declaraţii legale legate de o tranzacţie, contractul încheiat este realizat exclusiv între utilizator şi proprietarul website-ului respectiv sau partea ofertantă sau persoana menţionată acolo, dar sub nici o circumstanţă între Ecolab şi utilizator. Vă rugăm să citiţi condiţiile generale de afaceri ale furnizorului respectiv, menţionate pe website-ul către care a fost realizată conexiunea.

(e) Această declinare a responsabilităţii se aplică la toate legăturile (link-urile) afişate în acest domeniu şi se referă la întregul conţinut al acelor pagini către care s-a realizat legătura (link-ul).

4. Declinare generală a responsabilităţii

Orice răspundere acceptată de Ecolab, privind pierderile cauzate de utilizarea acestui website – indiferent de cauza legală, inclusiv delictuală, se limitează numai la pierderile provocate intenţionat sau prin neglijenţă majoră. În măsura în care există o răspundere obligatorie a Ecolab, ca rezultat al încălcării unor obligaţii contractuale materiale, mărimea totală a oricărei pretenţii de daune este limitată la pierderile previzibile. Aceasta nu afectează responsabilitatea Ecolab care intră sub incidenţa Legii privind răspunderea producătorilor pentru pagube generate de produse defectuoase sau alte garanţii oferite. Mai sus-menţionatele limitări nu se aplică nici în cazul prejudiciilor la viaţă, vătămărilor corporale sau prejudiciilor aduse sănătăţii unei persoane.

Ecolab depune eforturi considerabile pentru a menţine paginile website-ului  său  lipsite de viruşi; cu toate acestea, nu suntem în măsură să garantăm absenţa totală a acestora. Din acest motiv, vă recomandăm să vă asiguraţi o protecţie adecvată împotriva viruşilor (de ex. programe de scanare a existenţei acestora), înainte de a descărca documente sau date.

Ecolab nu garantează lipsa defecţiunilor sau erorilor pentru serviciile oferite pe pagina sa de web şi nici disponibilitatea acestor servicii.

5. Previziuni şi Declaraţii de intenţie
Afirmaţiile privind acţiunile viitoare prezente pe acest website au fost făcute pe baza informaţiilor şi opiniilor pe care le deţinem în prezent. Cu toate acestea, rezultatele obţinute în realitate de Ecolab pot fi foarte diferite de aceste afirmaţii, deoarece ele depind de un număr de factori de natură competitivă şi macroeconomică ce sunt, în unele cazuri, în afara controlului Ecolab. Fără a aduce prejudicii oricărei obligaţii legale de a modifica aceste afirmaţii, Ecolab nu are intenţia de a actualiza în mod constant toate afirmaţiile şi declaraţiile de intenţie conţinute de acest website.

6. Produsele Ecolab
Produsele descrise pe acest website sunt exemple de produse disponibile la companiile din grupul Ecolab din întreaga lume. Ecolab nu garantează că un produs prezentat aici este disponibil şi în ţara dumneavoastră. Pentru a obţine o listă a produselor disponibile în ţara dumneavoastră, vă rugăm să mergeţi la pagina Ecolab corespunzătoare ţării dumneavoastră.

7. Diverse
Aceşti Termeni Generali de utilizare, întregul conţinut al website-ului de faţă şi toate raporturile dintre Ecolab şi utilizatorii acestui sistem, inclusiv cele privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, intră sub jurisdicţia legii române, fără a include obligaţiile din Convenţia Naţiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internaţională de mărfuri, a cărei aplicare la aceşti Termeni de utilizare este, prin prezenta, în mod expres exclusă. În cazul în care orice dispoziţie a acestor Termeni Generali de utilizare este sau devine lipsită de valabilitate, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziţii. În cazul unui eventual litigiu legat de prezentul website, competenţa de soluţionare aparţine instanţelor judecătoreşti din municipiul Iaşi, România.

Back to Top