Fișe cu Date de Securitate

Fișele cu date de securitate (FDS) oferă informații despre o substanță sau un amestec pentru a fi utilizate în gestionarea substanțelor chimice la locul de muncă. Nu toate fișele cu date de securitate Ecolab și Nalco Water sunt disponibile online.

Vă informăm despre modificarea unor informații legate de numerele de urgență, care se vor aplica din 1.07.2017. În Fișele noastre cu date de securitate, numerele vechi vor fi înlocuite sistematic cu altele noi. Între timp, în situații de urgență (incidente neintenționate, cum ar fi deversării chimici, incidente de transport sau expunere chimică neintenționată), vă rugăm să sunați la +40 37-6300058. Pentru întrebări generale despre FDS, produsele noastre sau serviciile noastre, vă rugăm să contactați echipa noastră de relații cu clienții la mailto:sales.romania@ecolab.com