Politica de confidențialitate

Politica globală de confidențialitate Ecolab Inc.

1.0 Scop

Politica prezentată mai jos prezintă datele cu caracter personal pe care Ecolab le poate colecta, modul în care Ecolab utilizează și protejează aceste date și cu cine le putem partaja. Această politică este menită să ofere o notificare persoanelor fizice cu privire la datele cu caracter personal în efortul de a fi în conformitate cu legile și reglementările privind confidențialitatea datelor din jurisdicțiile în care Ecolab operează.

Ecolab încurajează angajații noștri, contractorii independenți, clienții, furnizorii, vizitatorii comerciali, asociații de afaceri, investitorii și alte părți interesate să citească această politică. Prin utilizarea site-ului nostru web sau prin transmiterea datelor cu caracter personal către Ecolab prin orice alte mijloace, recunoașteți că înțelegeți și sunteți de acord să respectați această politică și sunteți de acord că Ecolab poate colecta, prelucra, transfera, utiliza și dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, așa cum este descris în această politică.

2.0 Date cu caracter personal

Ecolab se angajează să mențină toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal colectate de Ecolab. În timpul utilizării site-ului nostru web sau prin alte comunicări cu Ecolab, datele cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate de Ecolab. În general, Ecolab colectează informații personale de contact (de exemplu, numele, compania, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail), pe care le furnizați cu bună știință fie prin înregistrare, sondaj, răspuns la întrebări sau în alt mod pentru a fi utilizate în relația noastră comercială. Uneori, putem colecta date cu caracter personal suplimentare pe care le furnizați în mod voluntar, inclusiv, dar fără a se limita la, titlul postului, informații suplimentare de contact, data nașterii, hobby-uri, domenii de interes și afilieri profesionale.

3.0 Utilizarea datelor cu caracter personal

Site-ul Ecolab este destinat să fie utilizat de clienții Ecolab, vizitatorii comerciali, asociații de afaceri, investitorii și alte părți interesate în scopuri de afaceri. Datele cu caracter personal colectate de Ecolab prin intermediul site-ului său web sau prin alte mijloace sunt utilizate în sprijinul relației noastre comerciale cu dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la, prelucrarea comenzilor clienților, comenzile de la furnizori, gestionarea conturilor, învățarea despre nevoile clienților, răspunsul la întrebări și furnizarea accesului la informații. De asemenea, în conformitate cu legile și reglementările jurisdicției relevante pentru a sprijini relația noastră cu dvs.:

  • este posibil să partajăm date cu caracter personal cu afiliații noștri din întreaga lume pentru a înțelege mai bine nevoile dumneavoastră de afaceri și modul în care ne putem îmbunătăți produsele și serviciile;
  • putem folosi furnizori terți de servicii pentru a ne ajuta în colectarea, asamblarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu serviciile legate de relația noastră de afaceri;
  • noi (sau o terță parte în numele nostru) putem utiliza datele cu caracter personal pentru a vă contacta cu privire la o ofertă Ecolab în sprijinul nevoilor dumneavoastră de afaceri sau pentru a efectua sondaje online pentru a înțelege mai bine nevoile clienților noștri; și
  • putem folosi datele cu caracter personal pentru activități de marketing și promoționale.

Dacă alegeți să nu vă utilizați datele cu caracter personal pentru a sprijini relația noastră cu clienții (în special marketing direct sau cercetare de piață), vă vom respecta alegerea. Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți și nici nu le partajăm cu terțe părți, cu excepția celor prevăzute în această politică. Ecolab va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât mențineți o relație în calitate de clienții Ecolab și/sau dacă v-ați înregistrat pentru a primi comunicări de marketing sau alte comunicări de la Ecolab, până în momentul în care solicitați ștergerea acestor date cu caracter personal.

4.0 Furnizori terți de servicii

Ecolab este operatorul comercial al site-ului său web și utilizează furnizori de servicii pentru a ajuta la găzduirea sau acționarea în alt mod ca procesatori de date, pentru a furniza software și conținut pentru site-urile noastre și pentru a furniza alte servicii. Ecolab poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră acestor terțe părți care furnizează astfel de servicii în baza unui contract pentru a vă proteja datele cu caracter personal. În special, Ecolab a angajat YouTube, o filială a Google, pentru a ajuta la furnizarea anumitor conținuturi interactive pe site-ul web (informații despre acești furnizori de servicii pot fi găsite în Termenii și condițiile YouTube și în Politica de confidențialitate Google). În plus, în cazul în care este în conformitate cu legile și reglementările din jurisdicția relevantă, Ecolab poate dezvălui date cu caracter personal în cazul în care o astfel de divulgare:

  • este o utilizare a datelor cu caracter personal într-un scop suplimentar care este direct legat de scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
  • este necesar să pregătim, să negociem și să efectuăm un contract cu dvs.;
  • este impusă de lege sau de autoritățile guvernamentale sau judiciare competente;
  • este necesar să se stabilească sau să se păstreze o acțiune în justiție sau o apărare;
  • face parte dintr-o restructurare corporativă, vânzare de active, fuziune sau cesionare; sau
  • este necesar pentru a preveni frauda sau alte activități ilegale, cum ar fi atacurile voite asupra sistemelor informatice Ecolab.

5.0 Transferul internațional de date

Pentru clienții noștri din Elveția și Uniunea Europeană (UE), vă rugăm să rețineți că Ecolab (în calitate de companie cu sediul în SUA) operează și prin intermediul filialelor sale directe și indirecte în țări din afara Elveției și a UE (inclusiv SUA) și poate implica anumite terțe părți (așa cum este descris mai sus). Dacă utilizați site-urile noastre web sau portalurile web sau, toate informațiile, inclusiv informațiile personale, pot fi transferate către Ecolab (inclusiv subcontractanți care pot întreține și/sau opera site-ul nostru web) în Statele Unite și în altă parte și pot fi transferate către terțe părți care pot fi localizate oriunde în lume. Deși acest lucru poate include destinatari ai informațiilor aflați în țări în care este posibil să existe un nivel mai scăzut de protecție juridică pentru informațiile dumneavoastră cu caracter personal decât în țara dumneavoastră de localizare, vă vom proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile informațiilor și/sau locației dvs. Mai exact, pentru transferurile de date în afara UE, Ecolab va utiliza acorduri de transfer de date care conțin clauzele contractuale standard. Prin utilizarea site-urilor web sau a portalurilor noastre web, sunteți de acord fără echivoc cu transferul informațiilor dumneavoastră cu caracter personal și al altor informații către Statele Unite și în alte părți în scopurile și utilizările descrise în prezentul document. 

6.0 Date fără caracter personal colectate automat

Atunci când accesați site-urile web sau portalurile web Ecolab, putem colecta automat (adică nu prin înregistrare) date fără caracter personal (de exemplu, tipul de browser de internet și sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al site-ului web de pe care ați venit, numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site, paginile vizualizate). Este posibil să utilizăm aceste date și să le partajăm cu afiliații noștri din întreaga lume și cu furnizorii de servicii conexe pentru a monitoriza atractivitatea site-urilor noastre web și pentru a îmbunătăți performanța sau conținutul acestora. În acest caz, prelucrarea se efectuează în mod anonim și la discreția Ecolab.

7.0 Alte date online

În plus, anumite aplicații tehnice online sau alte interacțiuni pe care le aveți cu Ecolab pot necesita introducerea datelor de afaceri și tehnice. Prin furnizarea informațiilor solicitate, sunteți de acord cu prelucrarea și stocarea acestor informații de către Ecolab. Cu excepția cazului în care Ecolab este informat că doriți ca aceste informații să fie eliminate de pe serverul Ecolab, aceste informații pot fi păstrate de Ecolab și utilizate pentru comunicații comerciale viitoare. O cerere de eliminare a acestor informații poate fi făcută la adresele de contact furnizate mai jos. Ecolab va lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a se asigura că nu vor fi furnizate sau divulgate acestor informații altor terțe părți, cu excepția, dacă este cazul, a acelor terțe părți care efectuează activități de găzduire, întreținere și servicii conexe site-ului.

8.0 "Cookie-uri" – Informații stocate automat pe computerul dvs.

Cookie-urile sunt informații stocate automat pe computerul unui utilizator al site-ului web. Atunci când un utilizator vizualizează site-ul (site-urile) Ecolab, Ecolab poate stoca unele date pe computerul utilizatorului sub forma unui "cookie" pentru a recunoaște automat utilizatorul la vizitele viitoare pe site-urile Web ecolab. Ecolab va depune eforturi rezonabile pentru a asigura respectarea legilor și reglementărilor jurisdicțiilor relevante în ceea ce privește cookie-urile.

9.0 Copii

Ecolab nu va colecta cu bună știință date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 18 ani. Site-ul (site-urile) Ecolab nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 18 ani

10.0 Securitatea și integritatea datelor

Ecolab va lua măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deține în siguranță împotriva riscului de pierdere, utilizare necorespunzătoare, acces neautorizat, divulgare, modificare și distrugere. Ecolab își revizuiește periodic măsurile de securitate în efortul de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Ecolab va utiliza datele cu caracter personal numai în moduri compatibile cu scopurile pentru care au fost colectate sau autorizate ulterior de către dumneavoastră. În timp ce Ecolab va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt relevante pentru utilizarea preconizată, exacte, complete și actuale, Ecolab se bazează, de asemenea, pe fiecare persoană pentru a ajuta la furnizarea de actualizări exacte ale datelor sale cu caracter personal.

11.0 Link-uri către alte site-uri web

Site-urile Ecolab pot conține "link-uri" către site-uri web deținute și operate de terți. Prin accesarea acestor link-uri, care sunt furnizate pentru confortul dvs., veți părăsi site-ul nostru și va fi supus practicilor de confidențialitate ale celuilalt site web. Această politică nu se aplică informațiilor cu caracter personal pe care le furnizați unor terțe părți neafiliate.

12.0 Păstrarea datelor

În general, Ecolab va păstra datele cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopul specific al prelucrării și în conformitate cu politica Ecolab de gestionare a înregistrărilor sau în conformitate cu legile și reglementările unei anumite jurisdicții. De exemplu, datele vor fi păstrate în perioada în care sunteți autorizat să utilizați site-urile Web Ecolab, inclusiv orice instrumente Ecolab accesibile prin intermediul site-urilor noastre web. La încetarea acestei autorizări, datele dumneavoastră cu caracter personal legate de utilizarea site-ului/site-urilor Ecolab vor fi eliminate.

13.0 Accesul și corectarea datelor

La cerere, Ecolab va acorda persoanelor fizice acces rezonabil la datele cu caracter personal pe care le deține despre ele. În plus, Ecolab va lua măsuri rezonabile pentru a permite persoanelor fizice să corecteze, să modifice sau să șteargă informațiile care se demonstrează a fi inexacte sau incomplete. Ecolab se bazează, de asemenea, pe fiecare persoană pentru a ajuta la furnizarea de actualizări exacte ale datelor sale cu caracter personal. Pentru a accesa, corecta, modifica sau șterge datele cu caracter personal pe care Ecolab le deține despre o persoană fizică, persoana fizică trebuie să contacteze următoarele:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E-MAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Drepturile UE privind confidențialitatea datelor

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în UE sau sunteți rezident al UE, Regulamentul general al UE privind protecția datelor vă acordă anumite drepturi în temeiul legii. În special, dreptul de a accesa, corecta sau șterge datele cu caracter personal pe care Ecolab le deține despre dvs.

În măsura impusă de legislația aplicabilă, Ecolab va acorda persoanelor fizice acces rezonabil la datele cu caracter personal pe care Ecolab le deține despre ele și va lua măsuri rezonabile pentru a permite acestor persoane să corecteze, să modifice sau să șteargă informațiile pe care Ecolab le deține despre ele. Ecolab se bazează, de asemenea, pe fiecare persoană pentru a ajuta la furnizarea de actualizări exacte ale datelor sale cu caracter personal. Pentru a accesa, corecta, modifica sau șterge datele cu caracter personal pe care Ecolab le deține despre o persoană fizică, persoana fizică trebuie să contacteze contactul său comercial Ecolab sau să ne contacteze la următoarea adresă de e-mail: dataprivacy@ecolab.com.

Dacă aveți un comentariu, o întrebare sau o reclamație cu privire la modul în care Ecolab gestionează datele dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să ne contactați pentru a ne permite să rezolvăm problema. În plus, persoanele fizice situate în UE pot depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal la autoritățile UE pentru protecția datelor (autorităților pentru protecția datelor). Următorul link vă poate ajuta să găsiți DPA corespunzător: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Modificări ale acestei Politici

Ecolab își rezervă dreptul de a modifica această politică din când în când pentru a reflecta cu exactitate mediul juridic și de reglementare și principiile noastre de colectare a datelor. Atunci când se fac modificări semnificative la această politică, Ecolab va posta politica revizuită pe site-ul nostru.

16.0 Confidențialitatea datelor angajaților Ecolab

Mai multe informații despre Politica de confidențialitate a datelor angajaților Ecolab pot fi găsite aici: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 Întrebări și comentarii

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această politică (de exemplu, pentru a revizui și actualiza sau a elimina datele dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date), vă rugăm să contactați +1-844-880-8355 sau dataprivacy@ecolab.com