NOTIFICARE GLOBALĂDE CONFIDENȚIALITATE A ANGAJATULUI ȘI A SOLICITANTULUI

Această Notificare globală de confidențialitate a angajaților și a solicitantului („Notificarea privind confidențialitatea” sau „Notificarea”) se aplică în întreaga companie Ecolab la nivel global tuturor angajaților, contractanților independenți sau celor care sunt implicați în alt mod cu Ecolab sau care sunt luați în considerare pentru colaborare cu Ecolab pe bază de angajare, contractuală, profesională. Această notificare prezintă informațiile personale pe care Ecolab le poate colecta în timpul procesului de aplicare și relația dvs. de muncă cu Ecolab, modul în care Ecolab utilizează și protejează aceste informații și cu cine le putem împărtăși.

Această Notificare globală de confidențialitate a angajatului și a solicitantului este concepută pentru a stabili un standard uniform pentru fiecare entitate Ecolab în ceea ce privește protecția informațiilor personale ale angajaților. Ecolab recunoaște că anumite legi pot impune cerințe suplimentare decât cele descrise în această Notificare globală de confidențialitate a angajatului și a solicitantului. Ca atare, această notificare este suplimentară față de cea publică Notificare de confidențialitate, în măsura în care este posibil să fi interacționat cu zonele publice ale site-ului web Ecolab în timpul procesului de aplicare. În plus, orice notificări locale sau dezvăluiri legate de confidențialitate specifice țării dumneavoastră de reședință vor înlocui această Notificare globală de confidențialitate a angajatului și a solicitantului, acolo unde există un conflict.

CE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Informațiile personale (cunoscute și sub denumirea de informații de identificare personală (IIP) sau date cu caracter personal) sunt informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica pe dumneavoastră sau orice altă persoană la care se pot referi informațiile. Unele informații solicitate de la dvs. ca parte a procesului de aplicare sunt necesare pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă evalua calificările pentru postul pentru care aplicați. În plus, anumite informații sunt necesare pentru stabilirea relației de muncă, în timp ce alte informații sunt colectate pe toată durata angajării dumneavoastră. Ecolab colectează informații în conformitate cu ceea ce este permis de legea în țara dvs. de reședință. Anumite informații, cum ar fi sexul, rasa și religia, pot fi colectate numai acolo unde este permis legal în jurisdicția dvs. 

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm direct de la cei care accesează Serviciul includ următoarele categorii:

 • Nume și informații de contact (de ex., adresa; număr de telefon; e-mail, fax);
 • Informații de contact în caz de urgență (de ex., număr de telefon; relația);
 • Informații de personal (de exemplu, data nașterii, starea civilă, locul nașterii, naționalitatea, reședința, cetățenia, statutul permisului de muncă, statutul militar, naționalitatea, limba preferată);
 • Informații de plată (de ex., informații despre contul bancar personal, formulare și informații legate de taxe, numărul cardului corporativ Ecolab);
 • Informații de identificare (de ex., SSN sau alt număr național de identificare, numărul pașaportului, numărul permisului de conducere, numărul plăcuței de înmatriculare);
 • Informații despre cont (de ex., date de conectare pentru Portalul de locuri de muncă Ecolab sau alte portaluri pentru angajați);
 • Informații despre angajare (de ex., datele angajării, compensații și beneficii, afiliere la sindicat, pensionare, asigurări, beneficiari, restricții de muncă și acomodare, rezoluții de plângeri, performanță);
 • Informații despre poziție (de ex., numărul de identificare Ecolab, titlul postului, departament/unitate de afaceri, supervizor, șantier, computer și acces la facilități);
 • Educație și formare (de ex., nivel de educație, domeniu și instituție, evaluări de competențe, licențe și certificări profesionale sau cursuri de formare);
 • Istoricul profesional (de ex., angajatori anteriori sau posturi anterioare; scrisori de recomandare);
 • Informații despre prezență (de ex., concediu plătit („PTO”) și cereri de PTO și toate celelalte cereri de concediu);
 • Informații de comunicare (de ex., mesaje vocale, e-mailuri, corespondență, documente și alte produse de lucru și comunicații create, stocate sau transmise folosind rețelele, aplicațiile, dispozitivele, computerele sau echipamentele de comunicații noastre; informații de sondaj);
 • Informații colectate din procesele de angajare și reziliere (de ex., informații despre interviu, CV, scrisori de intenție, referințe, scrisori de referință, verificări ale antecedentelor și ale creditului, transcrieri, interacțiuni înainte de angajare, scrisori de referință, scrisori de ofertă și date de acceptare a angajării, datele de începere și de sfârșit, data demisiei și motivele);
 • Informații privind evaluarea și monitorizarea expunerii la igiena industrială;
 • Alte informații furnizate în formulare necesare pentru beneficii, salarii sau resurse umane, în conformitate cu legile aplicabile;
 • Informații despre imagini și asemănări, acolo unde este permis de lege și/sau după o notificare ulterioară, acolo unde este cerut de lege (de ex., fotografie de identificare, filmări CCTV, alte imagini sau fotografii și orele și locațiile de utilizare a cardului de acces);
 • Informații și informații despre tehnologie prezentate prin Notificarea Ecolab privind modulele cookie, atunci când accesați anumite site-uri Ecolab, acolo unde este permis de legislația locală, inclusiv în cazul în care un angajat poate renunța la astfel de colectare de informații (de exemplu, navigare, online sau alte informații de utilizare de pe dispozitivele companiei sau pe rețelele companiei, IP-ul dispozitivului de lucru adrese, ID de utilizator, parola și orice alte acreditări utilizate pentru a accesa sistemele, aplicațiile, dispozitivele, computerele sau echipamentele de comunicații Ecolab);
 • Identificatori personali unici afiliați cu anumite tehnologii de urmărire a site-urilor web, așa cum este descris în Notificarea Ecolab privind modulele cookie, și deoarece puteți renunța la în conformitate cu acea Notificare privind modulele cookie (de exemplu, identificatorul dispozitivului; module cookie, balize, etichete pixeli, identificatori de anunțuri mobile sau altă tehnologie similară; sau alte forme de identificatori persistenti). Vă rugăm să rețineți că, în timp ce această Notificare de confidențialitate se aplică tuturor activităților angajaților, aplicabilitatea modulelor cookie și notificarea afiliată privind modulele cookie pot varia dacă vă aflați pe anumite site-uri web în afara www.ecolab.com.
 • Alte informații care pot fi schimbate în cursul angajării în relația de muncă cu Ecolab.Veți fi la curent cu orice informații colectate ulterior, deoarece acestea vor veni direct de la dvs.

Unele informații cu caracter personal sunt considerate sensibile sau o categorie specială de informații cu caracter personal în temeiul anumitor reglementări privind confidențialitatea datelor. Acolo unde este cerut de lege, va fi obținut consimțământul dumneavoastră explicit pentru colectarea, prelucrarea sau transferul acestor Date personale sensibile. Vor fi asigurate măsuri de securitate și protecție adecvate care vor fi congruente cu natura și riscurile asociate activităților de prelucrare și de date.

CARE SUNT SURSELE DE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DE ECOLAB?

Când furnizați informații personale către Ecolab așa cum este descris în această Notificare de confidențialitate, acele informații personale sunt de obicei colectate direct de la dvs. și veți cunoaște informațiile personale exacte care sunt colectate de noi.

Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă care utilizează un motor de căutare de locuri de muncă terță parte, o platformă de socializare (de exemplu LinkedIn) sau un recrutor care nu este afiliat cu Ecolab, Ecolab poate primi unele dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal indirect prin acele surse respective. Vă rugăm să rețineți că această Notificare globală de confidențialitate a angajatului și a solicitantului nu se aplică părților terțe externe, iar Ecolab nu are control asupra practicilor de confidențialitate ale părților terțe externe. Se recomandă să revizuiți practicile de confidențialitate ale site-ului web, entității sau persoanei respective, contactându-i direct sau examinând informațiile disponibile pe site-urile lor web.

În anumite circumstanțe limitate, furnizorii de servicii terți pot colecta informații în numele Ecolab (de ex., în scopul verificării antecedentelor, a screening-ului etc.), deși o astfel de colectare va fi întotdeauna în contextul angajării sau cererii dvs., iar dvs. fi întotdeauna informat că o astfel de colectare a informațiilor este efectuată de o terță parte în momentul colectării.

În cele din urmă, anumite informații pot fi colectate de la clienți, asociați sau alții cu care v-ați implicat în timpul angajării dumneavoastră cu Ecolab (de ex., sondaje cu clienții pentru evaluarea performanței și în scopuri similare).

CUM FOLOSEȘTE ECOLAB INFORMAȚIILE CU CARACTER PERSONAL?

Sub rezerva termenilor acestei notificări de confidențialitate, Ecolab folosește categoriile de informații personale descrise mai sus în mai multe moduri. Dacă nu este specificat altfel, informațiile de mai sus pot fi utilizate în oricare dintre scopurile enumerate mai jos. Aceste scopuri nu sunt limitative și este posibil să primiți o notificare ulterioară despre scopuri suplimentare pentru alte tipuri specifice de prelucrare. Ecolab poate folosi informațiile dumneavoastră personale pentru:

 • A determina eligibilitatea dvs. pentru angajare, inclusiv verificarea referințelor și a calificărilor;
 • Administrarea salariilor și beneficiilor dvs.;
 • Evaluarea calificărilor pentru un anumit loc de muncă sau sarcină;
 • A permite comunicarea și crearea de rețele între angajați;
 • A respecta statutul de muncă sau de angajare aplicabil;
 • A vă contacta cu privire la alte oportunități de recrutare;
 • A vă furniza informații generale despre Ecolab;
 • A răspunde la întrebările și solicitările dvs.;
 • Procesarea cererilor de despăgubire legate de muncă (de ex,, despăgubiri ale lucrătorilor și cereri de asigurare);
 • Oferi pregătire sau alte cerințe de dezvoltare;
 • Efectuarea analizelor de performanță și a măsurilor disciplinare;
 • Stabilirea contactului în caz de urgență;
 • Respectarea obligațiilor legale, inclusiv cerințele de sănătate și siguranță, și solicitărilor de informații de la agențiile guvernamentale și investigațiilor de securitate sau pentru a susține sau apăra o solicitare legală;
 • Alcătui directoarele angajaților;
 • Asigurarea securității informațiilor deținute de companie;
 • Gestionarea resurselor de personal, planificare financiară, conformitate corporativă, audituri interne și alte tipuri de administrare;
 • Administrarea aplicațiilor, software-ului și sistemelor electronice;
 • Îmbunătățirea satisfacției și performanței angajaților;
 • Prevenirea activităților potențial frauduloase, interzise sau ilegale;
 • Gestionarea generală a tuturor aspectelor relației de muncă, inclusiv, dar fără a se limita la stabilirea, menținerea și încetarea relațiilor de muncă, operațiuni generale și scopuri administrative, financiare și legate de resurse umane;
 • Pentru alte scopuri care sunt necesare și solicitate în mod rezonabil de către Ecolab, pentru care veți primi o notificare ulterioară dacă este o abatere semnificativă de la scopurile de mai sus.

În țările aplicabile, informațiile pe care le furnizați în secțiunea privind egalitatea de șanse a unei cereri de angajare vor fi utilizate exclusiv în scopul monitorizării egalității de șanse în cadrul întreprinderii globale Ecolab. Ecolab nu utilizează aceste informații în scopuri de marketing.

Ecolab poate colecta informații similare sau înrudite sau poate utiliza informații personale într-un scop similar sau înrudit, în conformitate cu legile și reglementările unei anumite jurisdicții. Acolo unde este necesar, o notificare ulterioară va fi furnizată înainte de colectarea ulterioară. În funcție de jurisdicția dvs., este posibil să aveți drepturi vizate, cum ar fi ștergerea, corectarea sau limitarea utilizării. Astfel de drepturi ale persoanelor vizate și jurisdicțiile în care sunt aplicabile sunt descrise mai jos. 

CUM PARTAJEAZĂ ECOLAB INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Putem furniza oricare dintre categoriile de informații personale descrise angajaților, consultanților, afiliaților sau altor companii sau persoane Ecolab în scopul de a prelucra astfel de informații în numele nostru pentru a stabili, gestiona sau înceta relația de muncă cu dumneavoastră. În astfel de circumstanțe, solicităm ca aceste părți să fie de acord să protejeze confidențialitatea acestor informații în conformitate cu termenii acestei Notificări privind confidențialitatea, precum și notificarea privind confidențialitatea publică și orice standarde interne de conformitate cu confidențialitatea, precum și legile și reglementările jurisdicției unde locuiți.

Când aplicați pentru un loc de muncă la Ecolab, accesul la informațiile dvs. cu caracter personal va fi limitat la acele persoane necesare pentru a lua în considerare cererea dumneavoastră de angajare. Procesarea cererii dumneavoastră poate necesita ca informațiile dumneavoastră să fie transferate către persoane sau grupuri Ecolab din afara țării dumneavoastră de reședință. Dacă este transferat în afara țării dvs. de reședință, un astfel de transfer va fi supus legii jurisdicției dumneavoastră privind confidențialitatea datelor și prezentei Notificări de confidențialitate

Părțile care primesc informațiile dvs. pot include:

 • Afiliații noștri și companiile asociate;
 • Parteneri de afaceri, contractori și parteneri de canal, care nu sunt considerați companii afiliate.
 • Furnizori terți sau furnizori de servicii care oferă servicii esențiale și necesare pentru a vă sprijini angajarea sau cererea și sau pentru a vă furniza anumite servicii legate de angajare (inclusiv pentru scopurile menționate în secțiunea precedentă);
 • Terți care pot oferi consultanță profesională (de exemplu, avocați, bancheri, contabili);
 • Agenții guvernamentale sau alte părți ca răspuns la procese legale sau alte solicitări, acolo unde este permis de lege;
 • Cu alte persoane sau terțe părți cu care ați solicitat să împărtășim informații.

Cu excepția celor descrise mai sus, nu vom împărtăși informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu alte companii terțe pentru utilizarea lor comercială sau de marketing fără consimțământul dumneavoastră sau cu excepția cazului în care fac parte din anumite programe sau caracteristici unde aveți opțiunea de a vă înscrie sau de a vă retrage.

În plus, este posibil să eliberăm informații personale: (i) în măsura în care avem convingerea cu bună-credință că o astfel de acțiune este necesară pentru a respecta orice lege aplicabilă; (ii) pentru a ne impune drepturile și/sau a face sau a apăra pretenții legate de angajarea dumneavoastră la Ecolab, pentru a ne proteja împotriva oricărei răspunderi, pentru a ne apăra împotriva oricăror pretenții, pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța personală a oricărui utilizator sau pentru a proteja bunăstarea publică; (iii) atunci când dezvăluirea este necesară pentru a proteja securitatea altor persoane, în conformitate cu legile aplicabile (iv) pentru a răspunde la o hotărâre judecătorească, citație, mandat de percheziție sau alt proces legal, în măsura permisă și restricționată de lege; (v) în cazul în care trecem printr-o tranziție comercială, cum ar fi o fuziune, cesionare, achiziție, lichidare sau vânzare a tuturor sau a unei părți din activele noastre; sau (vi) are un scop suplimentar care este direct legat de scopul inițial pentru care au fost colectate informațiile personale.

CÂT TIMP PĂSTREAZĂ ECOLAB INFORMAȚIILE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Ecolab va păstra informațiile dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile prevăzute în această Notificare de confidențialitate, care este de obicei durata angajării dumneavoastră, plus cel puțin un an suplimentar după încetarea raportului de muncă. Dacă sunteți un solicitant de angajare a cărui cerere nu este acceptată, puteți fi de acord cu reținerea de către Ecolab a datelor dvs., astfel încât Ecolab să vă țină la curent cu viitoarele oportunități de angajare și puteți întreba în orice moment cu privire la durata de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal.

În anumite jurisdicții, perioada de timp în care informațiile dumneavoastră personale vor fi păstrate poate diferi în funcție de legislația locală. Puteți să vă întrebați managerul sau să contactați Ecolab, așa cum este descris aici, pentru perioada de păstrare care este specifică jurisdicției dumneavoastră. Vom păstra și folosi informațiile cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale (de exemplu, dacă ni se cere să păstrăm datele dumneavoastră pentru a ne conforma legilor aplicabile), pentru a rezolva litigiile și a ne pune în aplicare acordurile și politicile legale.

TRANSFER INTERNAȚIONAL DE DATE

Dacă vă aflați în afara Statelor Unite, în special dacă vă aflați în Canada, Brazilia, Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”), Noua Zeelandă, Republica Africa de Sud, Elveția, Regatul Unit sau alte țări cu legi similare privind confidențialitatea datelor, vă rugăm să rețineți că noi și serverele noastre ne aflăm în Statele Unite. Orice informații pe care ni le furnizați pot fi transferate și procesate în Statele Unite sau în alte țări din întreaga lume în care desfășurăm afaceri. Deși acest lucru poate include destinatari ai informațiilor aflați în țări în care poate exista un nivel mai scăzut de protecție juridică a informațiilor dvs. cu caracter personal decât în țara dvs., vom depune eforturi pentru a vă proteja informațiile în conformitate cu cerințele aplicabile ale legii din jurisdicția dvs. specifică și vom lua măsuri pentru a partaja numai cu terțe părți care oferă protecție similară. Prin implicarea și furnizarea de informații cu caracter personal și alte date pe care Ecolab le poate colecta, procesa, utiliza sau transfera în mod legitim în legătură cu relația dumneavoastră cu Ecolab, sunteți de acord fără ambiguitate ca informațiile dumneavoastră să fie colectate, procesate, utilizate și transferate așa cum este dezvăluit aici.

DREPTURI DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR (UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI JURISDICȚII SIMILARE)

Dacă vă aflați în UE sau într-o jurisdicție cu o lege similară, GDPR sau echivalentul său local vă poate acorda anumite drepturi conform legii. În special, dreptul de a accesa, corecta și șterge informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Ecolab va păstra informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp în care utilizați serviciile noastre, așa cum este descris în secțiunea de păstrare a acestei Notificări, până când veți solicita ștergerea acestor informații cu caracter personal. Ecolab este considerat Operator de date (sau o distincție echivalentă) în privința informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți găsi informațiile noastre de contact așa cum este descris aici sau în alte părți ale Serviciului.

În anumite circumstanțe, aveți următoarele drepturi de protecție a datelor:

 • Dreptul de a accesa, actualiza sau șterge informațiile cu caracter personal pe care le avem despre dvs.
 • Dreptul de rectificare. Aveți dreptul ca informațiile dumneavoastră cu caracter personal să fie rectificate dacă aceste informații sunt inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de restricție. Aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le avem despre dvs. într-un format structurat, care poate fi citit de mașină și utilizat în mod obișnuit.
 • Dreptul de a retrage consimțământul. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment atunci când ne-am bazat pe consimțământul dumneavoastră pentru a vă prelucra informațiile cu caracter personal.

Pentru a face o solicitare cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați managerul, HR sau dataprivacy@ecolab.com. Dacă sunteți un solicitant de loc de muncă, puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. de solicitant direct în portalul solicitanților de locuri de muncă, după ce vă conectați la contul dvs. de solicitant.

Dacă aveți un comentariu, întrebare sau plângere cu privire la modul în care gestionăm informațiile dvs. cu caracter personal, sperăm să ne contactați așa cum este descris aici pentru a ne permite să rezolvăm problema. În plus, dacă vă aflați în SEE, puteți depune o plângere cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale la o autoritate de reglementare.

Următoarele link-uri vă pot ajuta să găsiți autoritatea de reglementare adecvată:

 • În Regatul Unit, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisarul pentru informații: www.ico.org.uk
 • În Elveția, aveți dreptul de a contacta Comisarul Federal pentru Protecția Datelor și Informații (FDPIC)FDPIC
 • În UE, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de protecție a datelor. Pentru a vă găsi autoritatea locală, puteți verifica lista pe site-ul web al Comitetului European pentru Protecția Datelor: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • În Africa de Sud, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de reglementare a informațiilor: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • În Brazilia, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor (ANPD)
 • În Argentina, aveți dreptul de a contacta Direcția Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter PersonalPDP
 • În Canada, aveți dreptul de a depune o plângere la biroul Comisarului pentru confidențialitate din CanadaOffice of the Privacy Commissioner in Canada
 • În Japonia, aveți dreptul de a contacta Comisia pentru Protecția Informațiilor Personale: https://www.ppc.go.jp/en/
 • În Australia, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisarul pentru confidențialitateAustralian Information Commissioner
 • În Noua Zeelandă, puteți contacta biroul Comisarului pentru confidențialitatewww.privacy.org.nz

Temei juridic pentru prelucrare

Dacă vă aflați în SEE sau într-o jurisdicție care necesită o bază legală similară pentru prelucrare, baza noastră legală pentru colectarea și utilizarea informațiilor personale descrise în această Notificare depinde de informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și de contextul specific în care le colectăm.

Putem prelucra informații personale deoarece:

 • Este necesar pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Ecolab;
 • Ne-ați dat consimțământul pentru a face acest lucru (în jurisdicțiile aplicabile);
 • Prelucrarea este în interesul nostru legitim în calitate de Controlor, atunci când acel interes legitim nu este depășit de drepturile dumneavoastră;
 • Ecolab trebuie să respecte legea.

În cazul în care anumite informații personale sensibile sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră explicit, este posibil să aveți dreptul de a vă retrage un astfel de consimțământ în orice moment. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în această Notificare de confidențialitate. Dacă există o altă bază legală care ne-ar permite să continuăm procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal după retragerea consimțământului, vă vom notifica cu privire la acel temei legal în momentul solicitării dumneavoastră.

SECURITATEA INFORMAȚIILOR, INTEGRITATEA DATELOR ȘI RESPONSABILITATEA ANGAJAȚILOR

Ecolab va lua măsuri rezonabile pentru a vă proteja Datele cu caracter personal aflate în posesia Ecolab și pentru a le asigura împotriva riscului de pierdere, utilizare greșită, acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere. Folosim măsuri de securitate standard din industrie menite să protejeze securitatea tuturor informațiilor colectate în timpul relației de muncă. Ecolab își revizuiește periodic măsurile de securitate într-un efort de a asigura confidențialitatea informațiilor cu caracter personal. Cu toate acestea, securitatea informațiilor transmise prin internet sau prin intermediul unui dispozitiv mobil nu poate fi niciodată garantată. Nu suntem responsabili pentru nicio interceptare sau întrerupere a oricăror comunicări prin internet sau pentru modificările sau pierderile de date.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității oricărei parole, ID de utilizator sau alte forme de autentificare implicate în obținerea accesului la zonele protejate cu parolă sau securizate ale sistemelor Ecolab la care vi s-a acordat acces în funcție de poziția dvs. Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și informațiile dumneavoastră, vă putem suspenda accesul la orice sisteme Ecolab, fără notificare, în așteptarea unei investigații, dacă este suspectată vreo încălcare a securității.

Ecolab va lua măsuri de precauție rezonabile pentru a se asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost colectate, așa cum este descris în această Notificare de confidențialitate a angajaților și a solicitantului. Ecolab va lua măsuri pentru a se asigura că informațiile cu caracter personal sunt relevante pentru utilizarea prevăzută, exacte, complete și actuale. Cu toate acestea, Ecolab se bazează pe dvs. pentru a vă ajuta să furnizați actualizări precise ale informațiilor dvs. cu caracter personal.

MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI NOTIFICĂRI

Ecolab își rezervă dreptul de a modifica din când în când această Notificare de confidențialitate pentru a reflecta cu acuratețe mediul de reglementare și principiile noastre de colectare a datelor. Atunci când se fac modificări semnificative la această Notificare de confidențialitate, Ecolab vă va furniza notificarea revizuită. Această Notificare de confidențialitate a angajaților și a solicitantului a fost modificată ultima dată în august 2023.

CONTACTAŢI-NE

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această Notificare de confidențialitate sau despre Serviciul oferit de Ecolab, vă rugăm să contactați HR sau echipa de confidențialitate a Ecolab la: +1-844-880-8355 sau dataprivacy@ecolab.com.